Rufous-gorgeted Flycatcher ( Ficedula strophiata (Hodgson, 1837) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงแถบคอสีส้ม 
Common Name : Rufous-gorgeted Flycatcher  
Scientific Name : Ficedula strophiata (Hodgson, 1837) 
Status : Fairy Common Winter Visitor 
Location : Maniphruek Village, Nan 
Date : 16 December 2017 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียวไพล หน้าและคอเทาเข้มตัดกับหน้าผากและคิ้วขาว คอด้านล่างมีแถบสีส้มแกมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างเทาเข้ม หางดำมีแถบขาวที่โคนขนหางคู่นอก ๆ ตัวเมีย : คล้ายตัวผู้ แต่สีซีดกว่า สีขาวที่หน้าผากและคิ้วน้อยกว่า แถบคอสีส้มเล็กกว่า
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 900 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เท่านั้น
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -