Chinese Blackbird ( Turdus mandarinus (Bonaparte, 1850) )

Select an image:

Thai Name : นกเดินดงสีดำ 
Common Name : Chinese Blackbird 
Scientific Name : Turdus mandarinus (Bonaparte, 1850) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Tabor-Huayyai Wildlife Sanctuary, Phetchabun 
Date : 3 November 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

ตัวผู้ : ขนาดใหญ่ ปากและหนังรอบตาเหลือง ขนลำตัวดำทั้งหมด แข้งและตีนเหลือง ตัวเมีย : ปากเหลืองหรือเหลืองแกมน้ำตาล ปลายอาจมีสีดำ ขนลำตัวน้ำตาลดำ คอน้ำตาลอ่อนมีลายขีดจาง ๆ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ที่ราบถึงความสูง 950 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) พบนกเดินดงสีดำ 1 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2548 : จากวารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2548
(2) พบและสามารถถ่ายภาพ นกเดินดงสีดำ 1 ตัว ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2555 โดยมาโนช แตงตุ้ม
(3) ในระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2556 พบนกที่หน่วย ฯ เขาบันได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ระดับความสูง 239 เมตร จากระดับน้ำทะเลรายงานโดย Niti Sakumal
(4) พบและถ่ายภาพนกเดินดงสีดำ จำนวน 1 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รายงานโดยคุณวิรัช พันธิตา