White Wagtail ( Motacilla alba (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกอุ้มบาตร 
Common Name : White Wagtail  
Scientific Name : Motacilla alba (Linnaeus, 1758) 
Status : Very Common Winter Visitor and Common Resident 
Location : Nong Ta Choo, Sukhothai 
Date : 6 November 2022 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนลำตัวสลับดำเด่นชัด หลังสีดำหรือเทา ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดย่อย และอาจจำแนกเป็นชนิดที่แตกต่างกันดังนี้ 1. Amur Wagtail : M. leucopsis ตัวผู้ : ลำตัวด้านล่างขาว กระหม่อม ท้ายทอย ลำตัวด้านบน และแถบอกดำ ขนคลุมปีกด้านบนและขอบขนโคนปีกขาว ขอบหางขาว ฤดูผสมพันธุ์แถบดำที่อกใหญ่ขั้น ขอบต่อเนื่องกับสีดำข้างอก ตัวเมีย : คล้ายตัวผู้แต่ลำตัวด้านบนเทา 2. Himalayan Wagtail : M. alboides ตัวผู้ : หน้าผาก คิ้ว คางและคอตอนบนขาว ขนคลุมหู คอ และแถบอกดำ ฤดูผสมพันธุ์คางและอกดำ ตัวเมีย :  คล้ายตัวผู้แต่ลำตัวด้านบนแกมสีเทา 3. Baikal Wagtail : M.baicalensis ตัวผู้ : หลังและลำตัวด้านบนเทา แถบที่อกใหญ่กว่า leucopsis ตัวเมีย : กระหม่อมสีหม่นกว่าตัวผู้ ลำตัวด้านบนสีเทาอ่อนกว่า leucopsis 4. East Siberian Wagtail : M.Ocularis หลังและลำตัวด้านบนเทาคล้าย bailcalensis แต่แถบตาดำ ฤดูผสมพันธุ์คางและอกดำ แถบตาดำชัดเจนขึ้น ตัวเมีย : กระหม่อมและท้ายทอยเทา 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก พื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ สนามหญ้า โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ราบถึงความสูง 2,000 เมตร ส่วนใหญ่เป้นนกอพยพ มีเพียงชนิดย่อยพันธุ์หิมาลัยที่บางส่วนเป็นนกประจำถิ่น แถบแม่น้ำโขง จังหวัดเลย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : -