Himalayan Bluetail ( Tarsiger rufilatus (Hodgson, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกเขนน้อยพันธุ์หิมาลัย 
Common Name : Himalayan Bluetail 
Scientific Name : Tarsiger rufilatus (Hodgson, 1845) 
Status : Uncommon Winter Visitor 
Location : Reference Image: Ravangla. Sikkim 
Date :
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : คล้ายนกเขนน้อยข้างสีส้มคิ้วขาว (Red-flanked Bluetail) แต่สีฟ้าแกมน้ำเงอนเข้มกว่า คิ้วสีฟ้าจาง ๆ ไม่มีหัวคิ้วสีขาว ตัวเมีย : คอขาวชัดเจน หัว อก และลำตัวด้านบนสีน้ำตาล คิ้วและสีข้างน้ำตาลแกมส้ม ตะโพกและหางน้ำเงินสด ท้องและก้นขาว แต่ในทางปฏิบัติจำแนกได้ยากกับตัวเมียของนกเขนน้อยข้างสีส้มคิ้วขาว
เสียงร้อง : "อั่ดอั่ดอั่ดอั่ด  เบา ๆ รัวต่อเนื่องกัน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก หากินตามพื้นที่ป่าดิบรกทึบ ริมชายป่า ความสูง 800 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555  
Report : (1) พบนกเขนน้อยพันธุ์หิมาลัย ไม่ระบุเพศ จำนวน 2 ตัว จากการดักใส่ห่วงขา ที่ดอยวาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 รายงานโดย Andrew Pierce (eBird)