Pale Blue Flycatcher ( Cyornis unicolor (Blyth, 1843) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน 
Common Name : Pale Blue Flycatcher  
Scientific Name : Cyornis unicolor (Blyth, 1843) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Phu Luang Wildlife Sanctuary (Kok Nok Kraba), Loei 
Date : 16 April 2024 
Photographer : Benjamyn Weil 
Specification : ตัวผู้ : คล้ายนกจับแมลงสีฟ้า แต่ปากเรียวยาวกว่า ขนลำตัวสีฟ้าแกมน้ำเงินอ่อน หน้าผากสีสว่างกว่าส่วนอื่น หัวตาและแถบตาสั้น ๆ สีดำ คอและอกสีอ่อนกว่า ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเทาที่ท้องและก้น ไม่มีลายบั้งขาวที่ก้นเหมือนนกจับแมลงสีฟ้า ตัวเมีย : ลำตัวด้านบนน้ำตาล กระหม่อมและท้ายทอยแกมเทา โคนปากบนมีแถบฟ้าคล้ำ (สังเกตเห็นได้ยาก) ตะโพกและหางน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างเทาอ่อน
เสียงร้อง : "ชี้ ชูชี่ชู่-ชูชี่ชู่-ชูชี่" เป็นท่วงทำนอง 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,900 เมตร มีรายงานการพบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :