Sapphire Flycatcher ( Ficedula sapphira (Blyth, 1843) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงหัวสีฟ้า 
Common Name : Sapphire Flycatcher  
Scientific Name : Ficedula sapphira (Blyth, 1843) 
Status : Fairy Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : ขนาดเล็กและปราดเปรียว ปากเล็ก ตัวผู้ : หัวและหลังน้ำตาลแกมเทา คอและอกส้ม ข้างคอและอกน้ำตาล หลัง ตะโพก และหางฟ้าสด ท้องถึงก้นขาว ขนปีกบินดำ ตัวผู้ขนชุดผสมพันธุ์ : หัว ข้างอก และลำตัวด้านบนฟ้าสด ส่วนหัว ตะโพก และหางสดใสกว่าส่วนอื่น คางและกลางอกส้มสด ตัวเมีย : คล้ายตัวเมียนกจับแมลงหลังสีเทา แต่ตะโพกและหางแกมน้ำตาลแดง คอและกลางอกส้มแกมน้ำตาล
เสียงร้อง : "ชิยิด ชิด" หรือ "ชิด-ชิด-ชิด"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า ความสูง 1,200-2,565 เมตร มีรายงานการพบที่ดอยขุนน้ำพัน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) พบนกจับแมลงหัวสีฟ้า 1 ตัว ที่ดอยขุนน้ำพัน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 รายงานโดย โศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ และฉัตรสุดา : ที่มาจากวารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2544