Slaty-blue Flycatcher ( Ficedula tricolor (Hodgson, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงหน้าดำคอขาว 
Common Name : Slaty-blue Flycatcher  
Scientific Name : Ficedula tricolor (Hodgson, 1845) 
Status : Fairy Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : ตัวผู้ : คอขาวแกมน้ำตาลอ่อน หน้าผากฟ้าสด หน้าดำ หัวด้านบน ลำตัวด้านบน และหางฟ้าแกมเทา โคนหางคู่นอก ๆ ขาว ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเหลือง อกแกมน้ำเงินคล้ำ ตัวเมีย : ใต้คอเป็นแถบน้ำตาลอ่อน รอบตาสีน้ำตาลอ่อน ขนลำตัวสีน้ำตาล ตะโพกและหางน้ำตาลแดง
เสียงร้อง : "ชริท-เชอ-วิต-วิต"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : หากินใกล้พื้นดิน ชอบกระดกหาง คล้ายนกจับแมลงคอแดง พบตามชายป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ป่าละเมาะ ความสูง 1,500-2,565 เมตร มีรายงานการพบที่ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -