Little Pied Flycatcher ( Ficedula westermanni (Sharpe, 1888) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงเล็กขาวดำ 
Common Name : Little Pied Flycatcher  
Scientific Name : Ficedula westermanni (Sharpe, 1888) 
Status : Common Resident 
Location : Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok 
Date : 16 January 2022 
Photographer : Jarun Tedjaem 
Specification : ขนาดเล็ก ตัวผู้ : หัว ลำตัวด้านบน และหางดำ คิ้วยาว แถบปีกและโคนขนหางคู่นอก ๆ ขาว ลำตัวด้านล่างขาว ตัวเมีย : ลำตัวด้านบนเทา ตะโพกและหางแกมน้ำตาลแดง ปีกมักมีแถบสีน้ำตาลเหลืองจาง ๆ
เสียงร้อง : "สวิต ทริตตต..."
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ความสูง 700 เมตรขึ้นไป เคยพบในพื้นที่ราบที่จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -