Rufous-browed Flycatcher ( Anthipes solitaris (Müller, 1835) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง 
Common Name : Rufous-browed Flycatcher  
Scientific Name : Anthipes solitaris (Müller, 1835) 
Status : Uncommon Resident  
Location : Maewong National Park, Kampaeng Phet 
Date : 29 December 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกจับแมลงสร้อยคอขาว แต่ลำตัวแกมสีน้ำตาลแดงมากกว่า หัวตาและรอบตาคล้ายคิ้วสีส้มแกมน้ำตาล ใต้คอขาวมีแถบดำเล็ก ๆ ทางด้านล่าง แต่สังเกตยาก กลางท้องและก้นขาว (ดู 599 นกปีกสั้นสีน้ำเงินตัวเมีย)
เสียงร้อง : "ทริก"  หรือ "ทิก"  เหมือนนกจับแมลงสร้อยคอขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : หากินใกล้พื้นดิน มักพบใกล้แหล่งน้ำในป่าดิบ ป่าไผ่ ความสูง 760-1,400 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :