Slaty-backed Flycatcher ( Ficedula sordida (Godwin-Austen, 1874) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงหลังสีเทา 
Common Name : Slaty-backed Flycatcher 
Scientific Name : Ficedula sordida (Godwin-Austen, 1874) 
Status : Fairy Common Winter Visitor and Some Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 11 March 2019 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

ปากสั้น ปีกเรียวยาว ตัวผู้ : หัวและลำตัวด้านบนน้ำแกมเทาคล้ำ โคนหางคู่นอก ๆ ขาว เห็นชัดขณะบิน คอถึงอกส้มแกมน้ำตาลแดง ท้องด้านล่างและก้นสีส้มจาง ๆ ตัวเมีย : ลำตัวน้ำตาลแกมเขียวไพล หลังตอนล่างถึงตะโพกแกมสีน้ำตาลแดงเล็กน้อย ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเหลือง ต่างจากนกจับแมลงหน้าดำคอขาวตัวเมียที่มีวงรอบตาขาวเล็กน้อย หางสีน้ำตาลแกมดำ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : หากินตามต้นไม้ระดับต่ำใกล้พื้นป่าหรือระดับกลางในป่าดิบ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 900 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  

 
Report : (1) วันที่ 21 ตุลาคม 2545 พบนกจับแมลงหลังสีเทา 1 ตัว ที่ห้วยพรหมดินใส อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานโดยโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2546