Japanese Thrush ( Turdus cardis (Temminck, 1831) )

Select an image:

Thai Name : นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น 
Common Name : Japanese Thrush  
Scientific Name : Turdus cardis (Temminck, 1831) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 21 January 2015 
Photographer : Piyanipa Saengkaew 
Specification : ตัวผู้ :  ปากเหลืองหรือเหลืองแกมส้ม หนังรอบตาแคบสีเหลือง หัว อก และลำตัวด้านบนดำ ท้องขาวมีลายจุดดำข้างตัว ตัวเมีย :  ปากเหลือง หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาล คอขาวแกมน้ำตาลมีแถบหนวดยาวสีดำ ลำตัวด้านล่างขาว อกส้มคล้ำ คล้ายนกเดินดงอกดำตัวเมีย แต่ข้างลำตัวสีส้มน้อยกว่า ลายจุดกระจายถึงท้องและข้างลำตัว
เสียงร้อง : "ซวี"   เบา ๆ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ป่าดิบ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :