Rufous-faced Warbler ( Abroscopus albogularis (Moore, 1854) )

Select an image:

Thai Name : นกกระจ้อยคอดำ 
Common Name : Rufous-faced Warbler  
Scientific Name : Abroscopus albogularis (Moore, 1854) 
Status : Rare Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : คล้ายนกกระจ้อยกระหม่อมแดง แต่ไม่มีวงรอบตาสีขาว ข้างหัวน้ำตาลแดง มีเส้นดำคล้ายคิ้ว หน้าผากถึงกระหม่อมเขียวมะกอก คอขาวมีจุดดำหนาแน่นจนมองเห็นเป็นแถบดำ ลำตัวด้านล่างขาว อกและก้นเหลือง ลำตัวด้านบนเขียวมะกอก ตะโพกขาวแกมเหลือง ไม่มีขอบหางขาว 
เสียงร้อง : แหลมสูง สั่นเล็กน้อย คล้ายเสียงแมลง ฟังเป็นพยางค์เดียวลากยาว "ริริริริริ"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ป่าไผ่ ความสูง 600-1,800 เมตร มีรายงานการพบเป็นตัวอย่างนกเพศเมียที่ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2477
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 ข้อมูลจากสุธี ศุภรัฐวิกร และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) เก็บตัวอย่างนกเพศเมียได้ 1 ตัว ที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2477