Scarlet-faced Liocichla ( Liocichla ripponi )

Select an image:

Thai Name : นกกะรางแก้มแดง 
Common Name : Scarlet-faced Liocichla  
Scientific Name : Liocichla ripponi 
Status : Uncommon Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : หน้า ข้างหัว และคอสีแดงสด ขนลำตัวน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างสีจางกว่าเล้กน้อย ขนปีกบินแดงปลายขลิบขาวดำ หางดำปลายสีน้ำตาลแกมเหลือง ก้นน้ำตาลแดง ตาสีน้ำตาลแดงเข้ม  
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 1,800 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เท่านั้น
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
Report :  -