White-headed Bulbul ( Hypsipetes thompsoni (Bingham, 1900) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดเทาหัวขาว 
Common Name : White-headed Bulbul 
Scientific Name : Hypsipetes thompsoni (Bingham, 1900) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Mae Wong National Park (Khun Namyen), Kamphaeng Phet 
Date : 9 August 2020 
Photographer : Muangpai Suetrong 
Specification : หัวขาว แถบตาดำ ปาก วงรอบตา แข้ง และตีนแดงสด ขนลำตัวเทาแกมขาว ก้นน้ำตาลแดง 
เสียงร้อง : "ชิด-ชิริ่ว"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 900-2,135 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) พบและถ่ายภาพ นกปรอดเทาหัวขาว 1 ตัว ที่ความสูง 850 เมตร เหนือระดับทะเล ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รายงานโดย Paul Farrell (eBird)