Whiskered Yuhina ( Yuhina flavicollis (Hodgson, 1836) )

Select an image:

Thai Name : นกภูหงอนวงตาขาว 
Common Name : Whiskered Yuhina 
Scientific Name : Yuhina flavicollis (Hodgson, 1836) 
Status : Common Resident 
Location : Doi Phu Kha National Park, Nan 
Date : 8 June 2014  
Photographer : Phitsanuphong Pholphuch  
Specification : หัวสีเทาแกมน้ำตาลมีหงอนตั้งเป็นสัน วงรอบตาขาว แถบหนวดสีดำ ท้ายทอยและข้างคอน้ำตาลแกมเหลือง คอขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียว ข้างลำตัว ท้องด้านล่าง และก้นเขียวไพล สีข้างมีลายขีดสีขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า 1,200-2,200 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เท่านั้น 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :