Black-throated Bushtit ( Aegithalos concinnus (Gould, 1855) )

Select an image:

Thai Name : นกติ๊ดหัวแดง 
Common Name : Black-throated Bushtit 
Scientific Name : Aegithalos concinnus (Gould, 1855) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Maniphluek, Thung Chang, Nan 
Date : 16 December 2017 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนาดเล็กมาก หัวโต หางแคบและยาว ปากสั้นสีดำ แถบตากว้างสีดำยาวถึงข้างท้ายทอยตัดกับคอสีขาวมีแถบกว้างตรงกลางสีดำ หน้าผากถึงท้ายทอยสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนเทา ลำตัวด้านล่างขาว แถบคาดอกและสีข้างน้ำตาลแดง นกวัยอ่อน : ไม่มีแถบคอสีดำ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 1,500 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เท่านั้น
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :