Black-eared Parrotbill ( Suthora beaulieui (Ripley, 1953) )

Select an image:

Thai Name : นกปากนกแก้วหูดำ 
Common Name : Black-eared Parrotbill 
Scientific Name : Suthora beaulieui (Ripley, 1953) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei 
Date : 23 February 2022 
Photographer : Patrawut Sitifong 
Specification : คล้ายนกปากนกแก้วหูเทา (ชนิดหูเทา) มาก แต่แก้มและขนคลุมหูสีดำเป็นแถบกว้าง หัวตาและคิ้วดำหนา
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ หรือหากินปะปนกับฝูงนกขนาดเล็กอื่น ๆ ตามชายป่าดิบ ป่าไผ่ ความสูง 1,000-1,500 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555  
Report :