Beautiful Nuthatch ( Sitta formosa (Blyth, 1843) )

Select an image:

Thai Name : นกไต่ไม้สีสวย 
Common Name : Beautiful Nuthatch 
Scientific Name : Sitta formosa (Blyth, 1843) 
Status : Rare Resident 
Location : Doi Phu Kha National Park, Nan 
Date : February 2011 
Photographer : Phitsanupong Pholphuech 
Specification :

ขนาดใหญ่ ลำตัวด้านบนดำ มีลายสีฟ้าวาวและขาวบนกระหม่อม ท้ายทอย และหลังตอนบน โคนปีกมีแถบสีฟ้า ปีกดำมีแถบปีกขาวแคบ ๆ 2 แถบ ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแดง คอและหน้าสีอ่อนกว่า แถบตาดำจาง ๆ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบความสูง 950 - 2,290 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะบนดอยดงหญ้าหวาย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :