Black-eared Shrike Babbler ( Pteruthius melanotis (Hodgson, 1847) )

Select an image:

Thai Name : นกเสือแมลงคอสีตาล 
Common Name : Black-eared Shrike Babbler 
Scientific Name : Pteruthius melanotis (Hodgson, 1847) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Maniphluek, Thung Chang, Nan 
Date : 16 December 2017 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกกระจิ๊ด แต่ปากหนา ตัวผู้ : ลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลือง แถบตาดำตัดกับวงตาขาว หลังตามีแถบยาวถึงท้ายทอยสีเทาแกมขาว หลังขนคลุมหูมีแถบดค้งสีดำ ลำตัวด้านล่างเหลืองสด คอถึงอกสีน้ำตาลแดง ปีกมีแถบขาวชัดเจน 2 แถบ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ความสูง 1,050-2,200 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -