Yellow-bellied Fairy-fantail ( Chelidorhynx hypoxanthus (Blyth, 1843) )

Select an image:

Thai Name : นกอีแพรดท้องเหลือง 
Common Name : Yellow-bellied Fairy-fantail 
Scientific Name : Chelidorhynx hypoxanthus (Blyth, 1843) 
Status : Common Resident (specific areas) 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : ขนาดเล็กมาก คล้ายนกจับแมลงที่มีหางยาว ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านบนเขียวคล้ำ หน้าผากและคิ้วกว้างสีเหลือง แถบตาดำ ลำตัวด้านล่างเหลือง หางเรียวยาวสีเทาแกมเขียวคล้ำ ปลายหางแต้มขาว ตัวเมีย : แถบตาเขียวคล้ำเหมือนสีหัว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ระดับความสูง 1,500 - 2,565 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -