Short-tailed Parrotbill ( Neosuthora davidiana (Slater, 1897) )

Select an image:

Thai Name : นกปากนกแก้วหางสั้น 
Common Name : Short-tailed Parrotbill  
Scientific Name : Neosuthora davidiana (Slater, 1897) 
Status : Rare Resident 
Location : Phu Suan Sai National Park, Loei 
Date : 25 January 2020 
Photographer : Natthawut Muongyen 
Specification : ขนาดเล็กมาก ปากสีเหลือง หัวน้ำตาลแดง ใต้คอดำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง หางสีน้ำตาลแดงค่อนข้างสั้น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าไผ่ ทุ่งหญ้า ความสูง 600-1,200 เมตร ในพื้นที่รอยต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก มีรายงานการพบเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 พบนกปากนกแก้วหางสั้น 7-10 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2546