Grey-breasted Parrotbill ( Suthora poliotis (Blyth, 1851) )

Select an image:

Thai Name : นกปากนกแก้วหูเทา 
Common Name : Grey-breasted Parrotbill 
Scientific Name : Suthora poliotis (Blyth, 1851) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Chong Yen, Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 9 September 2016 
Photographer : Somchai Phumphuang 
Specification : ขนาดเล็กมาก หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแดง คิ้วยาวสีดำ หัวตาและแถบหนวดขาว กลางคอดำ แก้มและอกตอนบนเทา หรือมีสีดำแซมเล็กน้อย ปีกมีแถบดำและขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ ในป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ชายป่า ความสูง 1,200-2,000 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ชนิดที่มีเคราและคิ้วสีน้ำตาลแดงแกมส้ม (แตกต่างจากนกปากนกแก้วหูเทาที่พบในเขตภาคเหนือตอนบนทีมีหูเป็นสีเทา) คาดว่าจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นชนิดย่อยใหม่ของโลก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 
Report :