Burmese Yuhina ( Yuhina humilis (Hume, 1877) )

Select an image:

Thai Name : นกภูหงอนพม่า 
Common Name : Burmese Yuhina  
Scientific Name : Yuhina humilis (Hume, 1877) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 23 February 2013 
Photographer : Suraporn Kanjanaphun 
Specification : คล้ายนกภูหงอนวงตาขาว แต่หัวสีน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านบนน้ำตาล รอบท้ายทอยและลำตัวด้านล่างเทา ข้างลำตัวเทาเข้มมีลายขีดขาว 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 1,200 - 2,100 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะในพื้นที่ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร คาดว่าสามารถพบได้ในแนวเทือกเขาขะเจอลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้เช่นกัน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
 
Report :