Striated Yuhina ( Staphida castaniceps (Moore, 1854) )

Select an image:

Thai Name : นกภูหงอนหัวลาย 
Common Name : Striated Yuhina  
Scientific Name : Staphida castaniceps (Moore, 1854) 
Status : Common Resident 
Location : Doi Phukha National Park, Nan 
Date : 22 April 2024 
Photographer : Phakawat Kittikhunodom 
Specification : หัวมีหงอนสั้นกว่านกภูหงอนชนิดอื่น หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล แก้มสีน้ำตาบอ่อน มีลายขีดขาวที่หัว ข้างแก้ม และหลังตอนบน ลำตัวด้านล่างขาว ปลายขนหางแต่ละเส้นขาวเห็นชัดขณะบิน 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 900 - 1,900 เมตร มักพบหากินรวมเป็นฝูงใหญ่กว่านกภูหงอนชนิดอื่น ในภาคเหนือตอนล่างมีรายงานการพบนกชนิดอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดย่อย ได้แก่
1. ชนิดย่อย S.c.striata (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร)
2. ชนิดย่อย S.c.torqueola (อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน)
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -