Bar-throated Minla ( Chrysominla strigula )

Select an image:

Thai Name : นกศิวะหางสีตาล 
Common Name : Bar-throated Minla  
Scientific Name : Chrysominla strigula 
Status : Very Common Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : หัวเหลืองแกมส้ม ใต้คอและข้างแก้มมีลายดำสลับขาว ลำตัวด้านล่างเหลือง ลำตัวด้านบนเขียวไพล ปีกมีแถบสีน้ำตาลแกมสีส้ม ดำ เทา และขาว หางสีน้ำตาลแดงขอบสีดำ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 600 - 2,565 เมตร มีรายงานการพบที่ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และคาดว่าพบได้ที่ยอดเขาขะเจอลา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้เช่นกัน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :  -