Collared Babbler ( Gampsorhynchus torquatus (Hume, 1874) )

Select an image:

Thai Name : นกเสือแมลงหัวขาว 
Common Name : Collared Babbler 
Scientific Name : Gampsorhynchus torquatus (Hume, 1874) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Si Satchanalai National Park, Sukhothai 
Date : 13 April 2022 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : รูปร่างและขนาดคล้ายนกปรอด ปากสีเนื้อ หัวและอกขาว บางตัวมีแถบดำระหว่างคอขาวกับสีลำตัวน้ำตาลแกมแดง ลำตัวด้านล่างน้ำตาลเหลือง หางยาวปลายหางขลิบขาว 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : อยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ในป่าดิบ ป่าไผ่ ชายป่า ความสูง 500 - 1,800 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :