Clicking Shrike-babbler ( Pteruthius intermedius (Hume, 1877) )

Select an image:

Thai Name : นกเสือแมลงหน้าสีตาล 
Common Name : Clicking Shrike-babbler 
Scientific Name : Pteruthius intermedius (Hume, 1877) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 29 June 2019 
Photographer : Muangpai Suatrong 
Specification : คล้ายนกเสือแมลงคอสีตาล แต่ไม่มีแถบดำที่หลังขนคลุมหู ตัวผู้ : หน้าผาก คอ และอกตอนบนสีน้ำตาลแดงเข้ม ปีกดำและมีแถบปีกขาว 2 แถบชัดเจนกว่านกเสือแมลงคอสีตาล ตัวเมีย : สีซีดกว่า หน้าผาก คอ และอกไม่มีสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลือง คอขาว ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลือง แถบปีกสีน้ำตาล
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ความสูง 700 - 2,500 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -