Blyth's Shrike-babbler ( Pteruthius aeralatus (Blyth, 1855) )

Select an image:

Thai Name : นกเสือแมลงปีกแดง 
Common Name : Blyth's Shrike-babbler 
Scientific Name : Pteruthius aeralatus (Blyth, 1855) 
Status : Common Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 7 September 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : หัวดำตัดกับคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ หลัง ตะโพก และขนคลุมหูทางด้านบนเทา ปีกดำมีแถบน้ำตาลแดงแกมส้มชัดเจน ปลายขนปีกบินแต้มขาว หางดำ ลำตัวด้านล่างขาว อกแกมเทาอ่อน ตัวเมีย : หัวและลำตัวด้านบนเทา คิ้วไม่ชัดเจน ปีกและหางเขียวไพลแกมเหลือง  คอขาว ลำตัวด้านล่างขาวแกมน้ำตาลเหลือง 
เสียงร้อง : "อิ๊บ-ชิ้ว-ชิ้ว-ชิ้ว" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 700 - 2,500 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :