Silver-eared Mesia ( Leiothrix argentauris (Hodgson, 1837) )

Select an image:

Thai Name : นกกะรองทองแก้มขาว 
Common Name : Silver-eared Mesia  
Scientific Name : Leiothrix argentauris (Hodgson, 1837) 
Status : Common Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 19 January 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : ปากเหลือง หัวและแถบหนวดดำ หน้าผากเหลืองเป็นแถบเล็ก ๆ  แก้มและขนคลุมหูสีขาวแกมสีเงิน คอและอกส้ม ลำตัวด้านบน ปีกตอนบนและหางเทาแกมเขียวไพล ลำตัวด้านล่างเหลือง ตะโพกและก้นแดง ตัวเมีย : สีอ่อนกว่าเล็กน้อย ตะโพกและก้นเหลืองส้ม 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 1,300 - 2,000 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสนภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :