Rufous-fronted Babbler ( Stachyridopsis rufifrons (Hume, 1873) )

Select an image:

Thai Name : นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล 
Common Name : Rufous-fronted Babbler  
Scientific Name : Stachyridopsis rufifrons (Hume, 1873) 
Status : Common Resident 
Location : Huai Manao, Si Satchanalai, Sukhothai 
Date : 14 February 2021 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification : หน้าผากและกระหม่อมน้ำตาลแดง รอบตาเทาบริเวณหัวตาเป็นสีขาวมากกว่า คอขาวมีลายขีดเล็ก ๆ สีดำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างสีเหลืองมากกว่า 
เสียงร้อง : แหลมรัว "ตู๊-ตู๊-ตู๊..."
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ชายป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่าไผ่ ดงหญ้าสูง ที่ราบถึงความสูง 2,100 เมตร มีรายงานการพบบริเวณน้ำตกคลองตรอน อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :  -