Streaked Wren Babbler ( Gypsophila brevicaudatus (Blyth, 1855) )

Select an image:

Thai Name : นกจู๋เต้นหางสั้น 
Common Name : Streaked Wren Babbler  
Scientific Name : Gypsophila brevicaudatus (Blyth, 1855) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 15 February 2014 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนาดเล็กกว่านกจู๋เต้นเขาหินปูน ลายเกล็ดบนหัว ท้ายทอย และหลังชัดเจนกว่า คอสีคล้ำ มีลายขาวแกมเทาไม่ชัดเจน ปลายขนคลุมปีกมีจุดขาวเล็ก ๆ ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมส้มคล้ำ ๆ 
เสียงร้อง : "อจู่วิด อจู่วี้ด" หรือ "วี้ด" แหลมลากยาวเล็กน้อยคล้ายนกจู๋เต้นเขาหินปูน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,600 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :