Grey-bellied Tesia ( Tesia cyaniventer (Hodgson, 1837) )

Select an image:

Thai Name : นกจุนจู๋ท้องเทา 
Common Name : Grey-bellied Tesia  
Scientific Name : Tesia cyaniventer (Hodgson, 1837) 
Status : Rare Resident 
Location : Doi Wow, Nanthaburi National Park, Nan 
Date : 19 December 2001 
Photographer : John Willsher 
Specification : คล้ายนกจุนจู๋หัวเหลืองมาก แต่หน้าผากถึงกระหม่อมเขียวคล้ำไม่แตกต่างจากหลังและลำตัวด้านบน หัวตาและแถบตาดำมีคิ้วยาวสีเหลืองแกมเขียว ปากล่างสีเหลืองคล้ำ ลำตัวด้านล่างสีเทาเข้ม กลางคอถึงกลางท้องสีเทาอ่อน
เสียงร้อง : แหลมสูง "จิ จิ จู้ จู้ จู้-ชีวิท" หรือ "ทริดดด" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : พบหากินตามพื้นที่ป่าดิบ มักพบใกล้แหล่งน้ำหรือลำธาร ความสูง 1,000 - 2,565 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี / ดอยหญ้าหวาย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) พบนก 1 ตัว โดยวิธีดักข่ายและติดริงที่ขา ที่ดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 รายงานโดย Andy Pierce
(2) พบนกไม่ระบุจำนวน จากดอยหญ้าหวาย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 รายงานโดย James Restivo