Slaty-bellied Tesia ( Tesia olivea (McClelland, 1840) )

Select an image:

Thai Name : นกจุนจู๋หัวเหลือง 
Common Name : Slaty-bellied Tesia  
Scientific Name : Tesia olivea (McClelland, 1840) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 19 January 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หางสั้นมาก ปากยาวสีชมพูแกมส้มหรือสีเนื้อ จำแนกจากนกจุนจู๋ท้องเทาที่หน้าผากถึงท้ายทอยเหลือง หัวตาและแถบตาดำ ลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลือง ลำตัวด้านบนและสีข้างเขียวแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างเทาเข้ม
เสียงร้อง : รัวเร็ว "ทิติติติ..." เสียงร้องเพลงแหลมสูง "จิ-จี๊-จีด-วิด จิ๊ด จิ๊ด จิ๊ด" ช่วงหลังรัวร็ว 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : พบหากินตามพื้นที่ป่าดิบ มักพบใกล้แหล่งน้ำหรือลำธาร ความสูง 700 - 2,565 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :