Bright-capped Cisticola ( Cisticola exilis (Vigors & Horsfield, 1827) )

Select an image:

Thai Name : นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง 
Common Name : Bright-capped Cisticola  
Scientific Name : Cisticola exilis (Vigors & Horsfield, 1827) 
Status : Very Common Resident 
Location : Laan Dokmai, Kamphaeng Phet 
Date : 22 April 2012 
Photographer : Thanarot Ngoenwilai 
Specification : คล้ายนกยอดข้าวหางแพนลาย แต่คิ้ว ข้างคอ และท้ายทอยน้ำตาลแดงกว่า หางยาวกว่า ปลายหางน้ำตาลแกมขาว ตัวผู้ขนชุดผสมพันธุ์ : หัวไม่มีลาย สีส้มแกมน้ำตาลสดใส ลำตัวด้านล่างส้มแกมน้ำตาลชัดเจนมากขึ้น หางสั้นลง ตัวเมียขนชุดผสมพันธุ์ : คล้ายขนนอกฤดูผสมพันธุ์ แต่ตะโพกไม่มีลายสีคล้ำ
เสียงร้อง : "อี่ด-อิ่ด-อิ่ด-จรีอิ้ว" ช่วงแรกค่อนข้างแหบ 2 พยางค์หลังรวบเสียงดังใส
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ดงหญ้าสูงในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม ที่ราบถึงความสูง 1,450 เมตร เช่น ทุ่งหญ้าในเขต อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลโป่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดตาก และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -