Black Bulbul ( Hypsipetes leucocephalus (Gmelin, 1789) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดดำ 
Common Name : Black Bulbul  
Scientific Name : Hypsipetes leucocephalus (Gmelin, 1789) 
Status : Common Resident and Winter Visitor, (White-headed) Uncommon WV. 
Location : Phu Hin Rong Khla National Park, Phitsanulok 
Date : 16 January 2022 
Photographer : Jarun Tedjaem 
Specification : หัวมีหงอนฟูสั้น ๆ ขนลำตัวดำ ลำตัวด้านล่างแกมสีเทา ปาก วงตา แข้งและตีนแดง 
เสียงร้อง : "แอ๊""แอ่ด"  "แอ๊ก" หรือ "แอ้-แอ๊ด" ค่อนข้างแหบ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เช่น บริเวณทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญาด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าสนเขาและทุ่งหญ้าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทุ่งหญ้าบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และชนิดย่อยอพยพมีรายงานในเขตป่าตะวันตกด้าน จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ประเทศไทยพบ 4 ชนิดย่อย พบในภาคเหนือตอนล่าง 3 ชนิดย่อย ได้แก่
1. 
H.l.leucothorax  เป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวและอกขาว ลำตัวเทาเข้มเกือบดำ
2. H.l.concolor เป็นนกประจำถิ่น พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก  
3. H.l.stresemanni เป็นนกอพยพ พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวสีขาวเด่นชัด อกตอนล่างและท้องเทาเข้มเกือบดำ คล้ายนกปรอดเทาหัวขาว แต่ก้นสีเทาเข้ม 
 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) พบนกปรอดดำชนิดย่อย H.l.leucothorax (นกปรอดดำอกขาว) 1 ตัว (ถ่ายภาพได้) ที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า (ห่างจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร 34 กิโลเมตร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 / มาโนช แตงตุ้ม