Olive Bulbul ( Iole virescens (Blyth, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง 
Common Name : Olive Bulbul  
Scientific Name : Iole virescens (Blyth, 1845) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Mae Moei National Park, Tak 
Date : 6 May 2015 
Photographer : Apisit Wilaijit 
Specification : คล้ายนกปรอดเล็กตาขาวมาก แต่ตาแดงคล้ำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียวไพล ลำตัวด้านล่างเขียวแกมเหลืองมากกว่า กันน้ำตาลเข้มแกมเหลือง เสียงร้องแตกต่างกัน
เสียงร้อง : สองพยางค์ "วี-อิ๊ก 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 900 เมตร พบได้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :  -