Puff-throated Bulbul ( Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ 
Common Name : Puff-throated Bulbul  
Scientific Name : Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870) 
Status : Common Resident 
Location : Si Satchanalai National Park, Sukhothai 
Date : 13 April 2022 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว แก้มเทา คอขาว ปีกและหางแกมสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างเหลืองแกมเขียว อกสีคล้ำกว่า 
เสียงร้อง : "แอ๊ก-แอ๊ก"  หรือ "แอ่ก-แอ๊ก-แอ๊ก-แอ๊ก" ติดต่อกัน ค่อนข้างแหบ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 1,450 เมตร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -