Flavescent Bulbul ( Pycnonotus flavescens (Blyth, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดหัวตาขาว 
Common Name : Flavescent Bulbul  
Scientific Name : Pycnonotus flavescens (Blyth, 1845) 
Status : Very Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 10 March 2019 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หัวมีหงอนสั้น หัวตาด้านบนและคิ้วสั้น ๆ สีขาว หัวตาด้านล่างดำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียว ปีกเขียวแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเขียวมีขีดจาง ๆ ก้นเหลือง
เสียงร้อง : แหบห้าว"เชอ้อบ" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าโปร่ง ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ความสูง 900-2,565 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
Report :  -