Sooty-headed Bulbul ( Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดหัวสีเขม่า 
Common Name : Sooty-headed Bulbul  
Scientific Name : Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818) 
Status : Very Common Resident 
Location : Wang Chomphu, Phetchabun 
Date : 4 November 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคางเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างเทา ตะโพกขาว หางดำปลายขาวเป็นจุดเด่นขณะบิน มีภาวะขนสองแบบคือ ก้นแดงและก้นเหลือง หรือบางตัวอาจเป็นสีส้ม
เสียงร้อง : แหบแห้ง"แอ่-แอ่ด"  และ "วิ-วิ-วี่-วี่" คล้ายบ่นหรือคุยตลอดเวลา
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร ประเทศไทยพบทั้งสิ้น 5 ชนิดย่อย พบในภาคเหนือตอนล่าง 2 ชนิดย่อยได้แก่ ชนิดย่อย P.a.klossi พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเลย และชนิดย่อย P.a.schauenseei พบทางภาคตะวันตก บริเวณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -