Red-whiskered Bulbul ( Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดหัวโขน 
Common Name : Red-whiskered Bulbul  
Scientific Name : Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) 
Status : Very Common Resident 
Location : Khun Namyen, Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 14 April 2018 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หัวดำมีหงอนตั้ง แก้มขาวมีแถบแดงหลังตา แถบหนวดและข้างอกดำ คอและลำตัวด้านล่างขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมดำ หางน้ำตาลดำปลายหางขาว ก้นแดง
เสียงร้อง :"ชี้"  แหบห้าวและมีเสียงร้องเป็นท่วงทำนอง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร ประเทศไทยพบ 2 ชนิดย่อย คือ ชนิดย่อย P.j.pattani และ P.j.emeria โดยทั้ง 2 ชนิดย่อยสามารถพบได้ในภาคเหนือตอนล่าง มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
 
Report :  -