Black-headed Bulbul ( Brachypodius atriceps )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดทอง 
Common Name : Black-headed Bulbul  
Scientific Name : Brachypodius atriceps 
Status : Common Resident 
Location : Huai Manao, Si Satchanalai, Sukhothai 
Date : 1 March 2021 
Photographer : Wittawat Noulin 
Specification : หัวและคอดำเป็นมัน ไม่มีหงอน ตาฟ้า ลำตัวด้านบนและอกเขียวแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างและตะโพกเหลืองสด ปีกเหลือง ขนปลายปีกดำ หางเหลืองครึ่งล่างดำ ปลายขลิบเหลืองสด นกบางตัวอกและท้องเทา (หายาก) หรือลำตัวด้านล่างเขียวแกมเหลืองทั้งหมด
เสียงร้อง : แหลมสูง"จิ๊บ"  ทิ้งจังหวะ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,600 เมตร นกปรอดทองที่มีสีเหลืองทองทั้งตัวพบได้ทั่วไป ส่วนนกปรอดทองที่มีอกและท้องเทา หายาก มีรายงานการพบที่เส้นทางเชิงทอง-กิ่วเคียน อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -