Striated Bulbul ( Alcurus striatus (Blyth, 1842) )

Select an image:

Thai Name : นกปรอดลาย 
Common Name : Striated Bulbul  
Scientific Name : Alcurus striatus (Blyth, 1842) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 28 December 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หัวมีหงอนสั้น ๆ หัวตา วงตา คอและก้นเหลืองสด ลำตัวด้านล่างเป็นลายเกล็ดสีดำสลับขาวและเหลือง ลำตัวด้านบนเขียวแกมน้ำตาลมีลายขีดขาวเล็ก ๆ กระจาย ปีกและหางเขียวไพล
เสียงร้อง : ดังก้อง "ชิ-เชี้ยบ"  หรือ "ช-เวี้ยบ" หรือ "ชวิบ-วิวิอี๊ป"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 1,200-2,565 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -