Nepal House Martin ( Delichon nipalense (Horsfield & Moore, 1854) )

Select an image:

Thai Name : นกนางแอ่นมาร์ตินพันธุ์เนปาล 
Common Name : Nepal House Martin  
Scientific Name : Delichon nipalense (Horsfield & Moore, 1854) 
Status : Rare Resident 
Location : Phu Fah Phiang Din, Phetchabuna  
Date : 31 January 2015 
Photographer : Phattrawut Sitthifong 
Specification : แตกต่างจากนกนางแอ่นมาตินชนิดอื่น ๆ ที่คอและก้นดำตัดกับลำตัวด้านล่างสีขาว ขนคลุมใต้ปีกดำ ขนปีกบินเทาแกมขาว นกวัยอ่อน : คอสีน้ำตาลอ่อน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : เหนือผืนป่า พื้นที่เปิดโล่ง มักพบใกล้หน้าผา ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ภูฟ้าเพียงดิน-ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 พบนกนางแอ่นมาร์ตินพันธุ์เนปาล อย่างน้อย 200 ตัว ปะปนอยู่กับฝูงนกนางแอ่นมาร์ตินชนิดอื่นประมาณ 500 ตัว รายงานโดยรังสฤษฏ์และสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2546
(2) วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 พบนกนางแอ่นมาตินพันธุ์ เนปาล 10 ตัว บินอยู่เหนือพื้นที่เกษตรกรรมและป่าที่ถูกถางทางด้านตะวันออกของภูหินร่องกล้า รายงานโดยแอนดริว, ฟิล เป็นรายงานครั้งแรกในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกชนิดนี้ ซึ่งเรารู้ว่าเป็นนกประจำถิ่นในประเทศลาว และคาดว่าจะทำรังวางไข่ในประเทศไทยด้วย แต่จุดที่พบก็อยู่ห่างไกลจากแหล่งทำรังตามหน้าผา อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ ...ที่มาจาก รายงานการพบนก พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 เว็บไซต์สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย