Dusky Crag Martin ( Ptyonoprogne concolor (Sykes, 1832) )

Select an image:

Thai Name : นกนางแอ่นผาสีคล้ำ 
Common Name : Dusky Crag Martin  
Scientific Name : Ptyonoprogne concolor (Sykes, 1832) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok 
Date : 30 June 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนลำตัวน้ำตาลแกมดำ คอและอกสีอ่อนกว่าเล็กน้อย คอมีขีดสีเข้มกระจาย เกือบปลายขนหางแต่ละเส้นยกเว้นคู่นอกสุดและในสุดมีจุดขาว 1 จุด เรียงกันเป็นแถบ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ใกล้หน้าผา ถึงระดับความสูง 2,100 เมตร อาจบินรวมฝูงกับนกนางแอ่นชนิดอื่น มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ภูฟ้าเพียงดิน-ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :  -