Yellow-browed Tit ( Sylviparus modestus (Burton, 1836) )

Select an image:

Thai Name : นกติ๊ดคิ้วเหลือง 
Common Name : Yellow-browed Tit  
Scientific Name : Sylviparus modestus (Burton, 1836) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Doi Inthanon, Chiang Mai (Reference image)*  
Date :
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนาดเล็กมาก ลักษณะคล้ายนกกระจิ๊ด แต่ปากสั้นสีดำ ท้ายทอยมีหงอนสั้น ๆ คิ้วเหลือง แต่มักมองไม่เห็นเพราะถูกซ่อนอยู่ แถบปีกบาง ๆ ไม่ชัดเจน ลำตัวเขียวไพล หางสั้น
เสียงร้อง : แหลมสุง รัวเร็ว "ทิชิ-ชิ-ชิ-ชิ-ชิ"  
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ความสูง 1,450 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -