Common Woodshrike ( Tephrodornis pondicerianus (Gmelin, 1789) )

Select an image:

Thai Name : นกเฉี่ยวดงธรรมดา 
Common Name : Common Woodshrike 
Scientific Name : Tephrodornis pondicerianus (Gmelin, 1789) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Khao Noi - Khao Pradu Non-Hunting Area, Phitsanulok 
Date : 27 November 2022 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกเฉี่ยวดงสีน้ำตาล แต่เล็กกว่า คิ้วขาวแกมเทากว้างตัดกับแถบหน้าสีดำ ตะโพกเทาแกมขาวไม่เด่นชัด ขอบหางคู่นอก ๆ ขาว
เสียงร้อง : "อีวีท-วีท-วีท" หรือ "พิ-พิ-พิอิอิอิ..." สั่นตอนท้ายเล็กน้อย
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะแห้งแล้ง ที่ราบถึงความสูง 1,000 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :