Large Woodshrike ( Tephrodornis virgatus (Temminck, 1824) )

Select an image:

Thai Name : นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล 
Common Name : Large Woodshrike 
Scientific Name : Tephrodornis virgatus (Temminck, 1824) 
Status : Common Resident 
Location : Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani  
Date : 31 March 2024 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : ตัวผู้ แถบตาดำ หัวและหลังตอนบนเทา หลังน้ำตาลแกมเทา ปีกและหางน้ำตาล ลำตัวด้านล่างและตะโพกขาว ตัวเมีย : หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาล อกขาวแกมน้ำตาลอ่อนแถบหน้าเล็กและสีจางกว่าเล็กน้อย
เสียงร้อง : "พิ-พิ-พิ" แหลมสูง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร มักพบเป็นฝูง
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :