Ashy Drongo ( Dicrurus leucophaeus (Vieillot, 1817) )

Select an image:

Thai Name : นกแซงแซวสีเทา 
Common Name : Ashy Drongo  
Scientific Name : Dicrurus leucophaeus (Vieillot, 1817) 
Status : Common Resident and Winter Visitor 
Location : Huai Manao Hide, Si Satchanalai, Sukhothai 
Date : 14 February 2020 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification : รูปร่างคล้ายนกแซงแซวหางปลามาก แต่หางแฉกไม่ลึกเท่า สีเทาเข้มเกือบดำ หน้าสีเข้มกว่า ชนิดย่อย leucogenis สีเทาอ่อน หน้าผากดำ หน้าและก้นขาว ชนิดย่อยอพยพ salangensis สีเทาเข้มกว่า leucogenis แต่หน้าขาวน้อยกว่า 
เสียงร้อง : ก้องดัง "ติ๊ก-วู่-วิต ติ๊ก-วู่-วิต" และ แหบ "แอช-แอช"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ชายป่า ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร ช่วงอพยพอาจพบในสวนสาธารณะ
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
Report :  -