Black Drongo ( Dicrurus macrocercus (Vieillot, 1817) )

Select an image:

Thai Name : นกแซงแซวหางปลา 
Common Name : Black Drongo  
Scientific Name : Dicrurus macrocercus (Vieillot, 1817) 
Status : Very Common Resident and Winter Visitor 
Location : Naresuan University, Phitsanulok 
Date : 6 April 2016 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย หางแฉกลึก บางครั้งมีจุดขาวที่หัวตา นกวัยอ่อน : อกเทาเข้ม ที่ท้องและตะโพกมีสีขาวแซม
เสียงร้อง : แหบ "แช่ก-แช่ก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทุ่งนาพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่พบในที่ราบ ในช่วงย้ายถิ่นผ่านอาจพบได้ถึงความสูง 2,000 เมตร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
Report :