Bar-winged Flycatcher-shrike ( Hemipus picatus (Sykes, 1832) )

Select an image:

Thai Name : นกเขนน้อยปีกแถบขาว 
Common Name : Bar-winged Flycatcher-shrike 
Scientific Name : Hemipus picatus (Sykes, 1832) 
Status : Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet  
Date : 14 April 2018 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ลักษณะการหากินคล้ายนกจับแมลง ต่างกันที่ขนาดและลำตัวเพรียวกว่า ตัวผู้ : ลำตัวด้านบนดำ ปีกดำมีแถบขาว ตะโพกขาว หางดำขอบขาว ลำตัวด้านล่างขาว อกถึงท้องขาวแกมน้ำตาลอ่อน บริเวณขอบแก้มขาวมากกว่าส่วนอื่นๆ ตัวเมีย : คล้ายตัวผู้ แต่หลังสีน้ำตาลแกมดำ
เสียงร้อง : "สวี-อิวิต"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : บินโฉบคล้ายนกจับแมลง มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินร่วมกับฝูงนกชนิดอื่นๆในป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
Report :  -